Toodang

Plantex AS suurte puude aiandid asuvad Lõuna-Eestis, Tartumaal. Oleme valinud oma aiandite jaoks parimad asukohad, kus Pikasilla liivastel maadel kasvatame okaspuid ning Rõngu ümbruse savistel maadel lehtpuid. Meie puude valik on äärmiselt lai, meil on pakkuda nii üksikuid eksemplare kui ka seeriapakkumises levinud puid. Levinud liikidest on näiteks väga populaarsed suurelehine pärn, püramiidtamm, Sahhalini pihlakas Dodong. Samas on meil väga erilisi eksemplare, näiteks harilik vaher Paldiski, kaunis pihlakas, Sargenti õunapuu Tina tüvel jne. 

Oma toodangu puhul oleme lähtunud üldjuhul Eestis kehtivatest standarditest ning tüvemõõtudest ja suudame pakkuda erinevas suurusklassides puid. Oleme olnud oma toodanguga partneriks valdava osa parkide, alleede, tänavate rajamisel. Samuti oleme heas konktaktis paljude Eesti hobiaednikega ja eraparkide rajajatega.